EN

شهردار بیرجند از برنامه شهرداری برای اجرای طرح ایجاد مدارس اجتماع محور و طرح شهردار مدرسه با همکاری آموزش و پرورش و مدارس سطح شهر خبر داد.

شهردار بیرجند به همراه مجموعه معاونین و مدیران شهرداری به مناسبت آغاز سال تحصیلی و هفته دفاع مقدس در دبیرستان پسرانه شهید دکتر مصطفی چمران،

ادامه مطلب