EN

اولین جلسه شهر دوستدار کودک در شهرداری بیرجند تشکیل شد

اولین جلسه شهر دوستدار کودک با حضور اعضاء در محل دفتر معاون شهرسازی و معماری شهرداری تشکیل گردید.

 

در ابتدای این جلسه زهره موهبتی عضو شورای اسلامی شهر بیرجند با تاکید بر توجه به ارتقاء سلامت جسمی و روحی کودکان در شهر ها  اظهار داشت: امکاناتی نظیر پارک‌ها و اماکنی برای بازی کودکان با امنیت کافی، وسایل بازی متناسب با مراحل رشد کودکان، محل‌های عبور و مرور امن در خیابان، مبلمان شهری مناسب، دسترسی به امکانات ورزشی مناسب و غیره از جمله مسائلی است که می بایست توجه جدی به آن شود.

به گفته وی تدوین اصول و فرآیند های مکان گزینی و برنامه ریزی و طراحی بازیکده ها و سایر فضاهای مختص کودکان، مهمترین هدف در ساختار شهر دوستدار کودک می باشد.

در ادامه جلسه معاون شهرسازی و معماری شهرداری با اشاره به گسترش موج شهرنشینی در دنیا عنوان نمود: با افزایش موج شهرنشینی در دنیا از سویی و افزایش جمعیت از سوی دیگر، کودکان در تحولات مدرن شهری نادیده گرفته می‌شوند و لزوم توجه به آنها در شهرها بیش از پیش احساس می‌شود.

دکتر فخیم زاده افزود: شهر یک واقعیت زنده و پویا است که نباید خود را بر کودک تحمیل کند بلکه باید متناسب با شخصیت او شکل گیرد.

به گفته وی در زمینه ارتباط شهر با کودک، نظریات فراوانی وجود دارد که معتبرترین آن‌ها «شهر دوستدار کودک» است.

معاون شهرسازی و معماری تصریح نمود: شهر دوستدار کودک، شهری است که نیازهای کودکان را در کانون توجه قرار داده و تلاشی در راستای توسعه، مناسب سازی و بسترسازی از منظر کالبدی و اجتماعی شهر برای فعالیت کودکان می باشد تا آنها نیز مانند سایر شهروندان منطبق با نیازهایشان بتوانند در شهر زندگی کنند.

فخیم زاده با بیان این که کودکان سرمایه های اصلی کشور و موجب نشاط، شادابی و همچنین سرزندگی خانه و خانواده‌ها هستند، اذعان داشت: آسیب‌های کودکان و حقوق اولیه آنها تنها محوریست که در بسیاری از شهرهای ما مورد کم توجهی قرار ‌گرفته است.

وی با اشاره به لزوم ایجاد بستر مناسب برای بروز خلاقیت و استعداد کودکان اضافه کرد: توجه به خلاقیت و استعداد کودکان، تشویق و مشارکت کودکان در مدیریت شهری، تامین امنیت و ایمنی جهت حضور با نشاط کودکان در شهر، افزایش فرصت های شادی و ملاقات کودکان با هم و توسعه و ارتقاء کیفی بازیکده ها یا فضاهای مطلوب بازی از مسائلی است که در این جلسه مورد توجه می باشد.

در ادامه این جلسه اعضاء به بیان نقطه نظرات  خود در راستای ایجاد بستر مناسب برای شهر دوستدار کودک  پرداختند.