EN

بیشترین پاسخگویی در پانزدهیم ملاقات مردمی دکتر جاوید شهردار بیرجند

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ دکتر محمدعلی جاوید درپانزدهمی ملاقات مردمی به درخواست های بیش از 40 نفر از شهروندان پاسخگویی کرد.