EN

تخفیف استثنایی عوارض ساختمانی در راستای جهش تولید

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند، معاونت توسعه مدیریت و منابع شهرداری بیرجند گفت: به پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر بیرجند، مودیانی که عوارض ساختمانی خود را در بازه زمانی 10/20/ 99 لغایت 99/11/30 به صورت نقدی پرداخت نمایند مشمول 25 درصد تخفیف و چنانچه در بازه زمانی 99/12/1 لغایت 99/12/20 نسبت به پرداخت عوارض خود به صورت نقدی اقدام نمایند نیز مشمول 22 درصد تخفیف خواهند شد.

مهندس جواد بهدانی افزود:  این اقدام به منظور رونق صنعت ساختمان و بستر سازی جهت ایجاد اشتغال و کمک به توسعه شهری انجام می شود.
وی تصریح کرد : راهکار بازگشت بازار ساختمان به مسیر رونق و پویایی، اجرای سیاستهای حمایتی و تشویقی است.
معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری یادآور شد: با اعمال سیاستهایی که شهرداری در راستای تحرک بخشی به حوزه ساختمان انجام می دهد بخش قابل توجهی از نقدینگی شهروندان به سمت بازار مسکن هدایت و با افزایش حجم معاملات و سطح تقاضا به مرور زمان رونق به صنعت ساختمان باز می گردد.
بهدانی از شهروندان درخواست کرد با پرداخت به موقع عوارض، شهرداری را در ارائه خدمات هرچه بهتر در حوزه های مختلف مدیریت شهری از جمله آسفالت معابر، جمع آوری پسماند، نگهداری و توسعه فضای سبز و اجرای پروژه های مختلف عمرانی یاری نمایند.