EN

جهش کمی و کیفی درپروژه های امانی فضای سبز شهری بیرجند ثبت شد

رییس سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند گفت: برای نخستین بارجهش کمی و کیفی درپروژه های امانی درحوزه فضای سبز این شهرثبت شده است.

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛همایون شاکری روز چهارشنبه درجمع کارشناسان حوزه فضای سبزبیرجند افزود:براین اساس سازمان سیما و منظرشهری بیرجند جهش کیفیت و کمیت درتوسعه زیرساخت های فضای سبز در مناطق شهری را تجربه شده است .

وی اظهارداشت:بررسی ها نشان می دهد که کیفیت پروژه های امانی که توسط مدیریت فنی سازمان سیما و منظر شهری به اجرا درمی آید در بالاترین سطح استانداردهای فنی عمران شهری قرار دارد.

وی تاکید کرد: اجرای همه پروژه های امانی و تامین نیازهای حوزه فضای سبز شهری بیرجند درراستای تحقق اقتصاد مقاومتی ، حمایت از کالای ایرانی واشتغال است.

 رییس سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند گفت: بررسی های کارشناسی نشان می دهد که پروژه های امانی شهری از نظر سرعت و کیفیت بالاتر از پروژه هایی بوده که توسط پیمانکاران اجرا می شود.

وی افزود: پروژه های امانی درحوزه شهری به دلیل کیفیت و مقاومت بالا، سرعت اجرا، استفاده از مصالح مرغوب و کاهش هزینه های اضافی دراولویت سازمان سیما و منظر قرار دارد.

شاکری تصریح کرد: ابرسانی فضای سبز شمال بیرجند، روشنایی بوستانهای سطح شهر و آبیاری نوین  ازجمله پروژه هایی است که توسط کارشناسان فنی سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری بیرجند در دست اقدام است .