EN

طرح برون سپاری صدور پروانه ساختمانی در بیرجند به بخش خصوصی واگذار می شود

شهردار بیرجند گفت: برای نخستین بار طرح برون سپاری صدور پروانه های ساختمانی در این شهر به دفاتر خدمات شهر واگذار می شود.

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ مهندس محمدعلی جاوید روز سه شنبه در جمع مدیران و کارشناسان حوزه شهرسازی و درآمد شهرداری منطقه دو بیرجند افزود: در اجرای این طرح کلیه درخواست های شهروندان در حوزه شهرسازی از ابتدا تا انتها شامل خدمات شهرسازی، اخذ پروانه، پایان کار و استعلامات توسط این دفتر انجام می شود.

وی اظهار داشت: بررسیها نشان می دهد شهرداریها به سمت برون سپاری گام برداشتند و اجرای این طرح می تواند شاخص های تدوین شده را ارتقاء دهد.

شهردار بیرجند با بیان اینکه شریف ترین افراد جامعه در حوزه شهرسازی و درآمد مشغول به فعالیت هستند از کارشناسان این حوزه خواست : پاسخگویی مطلوب و تکریم ارباب رجوع را در سرلوحه کار خود قرار دهند و هرگونه قصور در این زمینه پذیرفتنی نیست.

جاوید افزود: اکنون ظرفیت ها، قانون تدوین شده و تجهیزات بسیار زیادی در اختیار مدیران و کارشناسان مناطق شهری بیرجند قرار دارد که باید در جهت رضایت شهروندان از آن بهره گرفته شود.

وی تاکید کرد: مدیران و کارشناسان حوزه شهرسازی زمان بیشتری برای پاسخگویی به شهروندان بگذارند تا شاخص های تدوین شده مناطق ارتقاء یابد.

شهردار بیرجند با اشاره به اینکه 70تا 80 درصد درآمد شهرداریها از عوارض ساختمانی است افزود: در حوزه شهرسازی بیشترین دغدغه کارشناسان، چگونگی وصول این عوارض قانونی است.

در این نشست کارشناسان حوزه های شهرسازی و درآمد مشکلات و تنگناهای فراروی این حوزه ها را تشریح کردند.