EN

مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری/ توجه به ارتقاء سطح امنیت در استان

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ جلسه کمیته فنی استقرار و نصب سامانه های هوشمند نظارتی استان در محل سالن جلسات شهرداری بیرجند برگزار شد.

مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری خراسان جنوبی هدف از برگزاری جلسات کمیته فنی استقرار و نصب سامانه های هوشمند را در دستگاه های اجرایی مرتبط، بررسی وضعیت موجود مراکز مانیتورینگ و ظرفیت موجود آن­ها و احصاء مسائل و مشکلات و رفع و رجوع آن دانست.

دبیری افزود: امیدواریم با بهره گیری از خرد جمعی و نظارت کارشناسی خبرگان اهل فن بتوانیم ظرفیت مناسبی را برای استقرار و نصب سامانه های هوشمند در سطح استان ایجاد و با ارتقاء سطح امنیت پایدار، به نظم و امنیت اجتماعی و فرهنگ ترافیکی شهروندان کمک کنیم.

مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری در ادامه از عملکرد مثبت حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری بیرجند در زمینه نصب دوربین ها در سطح شهر در راستای توجه به مصوبات جلسه قبل تقدیر کرد.

معاون امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک شهرداری بیرجند در این جلسه با توجه به اینکه بخش اعظم مصوبات جلسه قبل مربوط به شهرداری بود اذعان داشت: در راستای مصوبات جلسه گذشته، تعداد 7 دوربین به دوربین های حفاظتی و نظارتی در سطح شهر افزوده شده است.

مهندس علی عدل یادآور شد: دوربین های نظارت تصویری در راستای کنترل و نظارت ترافیکی و امنیتی به عنوان یک پروژه ضروری و با اهمیت شهری محسوب شده و باید در اجرای آن، اقدام عملی انجام شود.

معاون امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک شهرداری اضافه کرد: کنترل و کاهش جرائم، تخلفات ترافیکی و رانندگی، تأمین امنیت برای شهروندان و هم­چنین ایجاد زمینه نظارت بیشتر برای دستگاه های نظارتی از مزایای این طرح می باشد.

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری بیرجند نیز گفت: هفته گذشته 4 دوربین در چهار راه تأمین اجتماعی با هزینه 70 میلیون تومان نصب و راه اندازی گردید.

مهندس مسلم قلی نژاد با اشاره به نصب 2 دوربین در میدان قدس و چهار راه جوادیه به مبلغ 20 میلیون تومان خاطر نشان کرد: تعداد یک دوربین نیز در میدان آزادی راه اندازی گردیده است.

وی نبود زیر ساخت ارتباطی با مرکز را یکی از مشکلات اساسی در این زمینه عنوان کرد و افزود: درخواست تصاویر دوربین های نظارتی توسط ادارات مختلف نیز هزینه زیادی برای شهرداری در بر دارد.

گفتنی است در پایان این جلسه پس از استماع نظرات اعضای عضو این کمیته طی بازدید از مرکز کنترل ترافیک شهرداری بیرجند بر لزوم همکاری با مجموعه شهرداری تاکید گردید.