EN

گرد همایی سند چشم انداز شهر بیرجند برگزار می گردد

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری؛ گردهمایی در خصوص اخذ نظرات شهروندان در جهت توسعه آتی شهر بیرجند برگزار می گردد.

 شهردار بیرجند با اعلام این خبر افزود: در راستای تدوین سند چشم انداز شهر بیرجند گردهمایی در خصوص اخذ نظرات شهروندان در جهت توسعه آتی شهر امروز شنبه برگزار می شود.

مهندس محمد علی جاوید اظهار داشت: یکی از مهم ترین نیازهای مدیریت شهری تدوین برنامه راهبردی است، به نحوی که بتواند در بخشی از مسایل روزمره شهر مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته وی امروزه مشارکت شهروندی به عنوان عامل مؤثری در مدیریت شهری بیان می شود و نقش مؤثری در کیفیت بخشی زندگی شهروندان وایجاد تعادل در نیازهای آنان دارد.

جاوید استفاده از نظرات شهروندان را در این راستا ضروری دانست و افزود:  برنامه ریزی راهبردی برای توسعه شهر می تواند زمینه مناسبی برای تحقق بخش مهمی از حقوق شهروندی در شهر باشد که همانا فرصت مشارکت شهروندان در تعیین جهت گیری موقعیت و هویت آینده شهر را فراهم می کند.

شهردار بیرجند مشارکت شهروندان در اداره شهر را یکی از ضرورت های مهم مدیریت شهری برشمرد و از عموم شهروندان، دانشگاهیان، فرهنگیان، دانشجویان،نخبگان ، صاحب نظران، کسبه و …. درخواست نمود با شرکت در این گردهمایی در دست يابي به سند چشم انداز و توسعه شهر بیرجند مشارکت نمایند.