EN

14166 نفر ساعت آموزش ضمن خدمت کارکنان شهرداری های استان در مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری بیرجند

مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری بیرجند تاکنون 14166نفرساعت جهت افزایش اطلاعات کارکنان شهرداری های استان آموزش های ضمن خدمت ارائه نموده است.

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند این مرکز آموزشی ازسال 1388به منظور ارتقا وانتقال دانش علمی و محیط کاری و ایجاد مهارت های شغلی وشناسایی مهارت های علمی و ارتقای معلومات وتجارب  شاغلین بامجوز وزارت محترم کشور و دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور تأسیس گردیده است.

سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری بیرجند اظهار داشت: تاکنون تعداد156نفر دانش آموخته درمقطع کاردانی دررشته های اطفای حریق، شهرسازی،  معماری شهری، عمران امورپیمانها ومدیریت اموردفتری و تعداد57 نفردررشته های کارشناسی حرفه ای حفاظت و پیشگیری از حریق و حوادث و مهندسی فناوری معماری گرایش مرمت و نوسازی بافت فرسوده از این مرکز فارغ التحصیل شده است.

 موسوی افزود: هم اکنون نیز 37نفر در رشته های کارشناسی حرفه ای مدیریت  و فرماندهی عملیات درحریق وحوادث کادانی حرفه ای مدیریت اموردفتری و کاردانی فنی معماری شهری درحال تحصیل می باشند.

وی خاطر نشان کرد:  نظر به اینکه در2سال قبل این مرکز باتوجه به سیاست های آموزشی وزارت علوم دانشجوی جدید نداشته است اما باپیگیری های  انجام شده  و توجه دانشگاه جامع علمی کاربردی استان انشاالله درترم مهر97 این مرکز در هشت رشته تحصیلی 1-مهندسی فناوری معماری گرایش طراحی  ونوسازی بافت های فرسوده  2- کارشناسی حرفه ای مدیریت وفرماندهی عملیات درحریق وحوادث-3- کارشناسی حرفه ای حفاظت وپیشگیری ازحریق و حوادث 4- کاردانی حرفه ای اطفای حریق 5- کاردانی حرفه ای مدیریت- اموردفتری  6- کاردانی  فنی معماری شهری 7- کاردانی فنی شهرسازی 8- کاردانی فنی عمران -امورپیمانها دانشجو خواهد پذیرفت.

لازم به ذکر است باعنایت به اهمیت تداوم آموزش های ضمن خدمت همکاران و بخشنامه وزیر محترم کشور و عنایت جناب استاندار دکتر مروج الشریعه و مدیرکل دفترامورشهری  دوره های فوق به این مرکز واگذار گردیده که با اعلام دفترامورشهری با استفاده از اساتید تراز اول استان نسبت به برگزاری اقدام خواهد شد.

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند