EN

معابر 17 شهریور منتهی به فرهنگسرای شهرداری آسفالت می شود

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری بیرجند گفت: معابر 17 شهریور و فرهنگسرای شهرداری به متراژ 11 هزار و 583 متر مربع زیر سازی و آسفالت می شود.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند، مهدی حدیدی نژاد اظهار داشت: معابر ضلع شرق و غرب فرهنگسرای شهرداری به متراژ 3250 و 4233 متر مربع در دستور آسفالت قرار دارد.

وی از آسفالت معابر ضلع جنوب فرهنگسرا نیز به متراژ 1900 متر مربع خبر داد و افزود: محوطه فرهنگسرا نیز به متراژ 2200 متر مربع آسفالت می شود.

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری یادآور شد: 1700 تن آسفالت در این محدوده استفاده شده که هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و 42 میلیون و 470 هزار تومان را به خود اختصاص داده است.

حدیدی هدف از اجرای این پروژه را تأمین رفاه و آسایش شهروندان، تسهیل در تردد وسایل نقلیه و ساماندهی و بهسازی معابر شهری عنوان کرد.