معاونت خدمات شهری

شرح وظایف معاونت :

 • مطالعه و بررسی رویکردها و روشهای نوین مدیریت به منظور به کارگیری و استقرار نظامها و سبک های مدیریت برای انجام کارآمد وظایف و بهبود روش ها
 •  ارائه پیشنهادات برای افزایش بهره وری و همکاری در پیاده سازی پیشنهادات پدیرفته شد
 • ارزیابی عملکرد کارکنان و مجموعه های تحت سرپرستی شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه ها و برنامه ریزی جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف
 • انجام فعالیت های دبیرخانه کمیسیون بررسی و تصویب طرحها
 •  بازنگری و بروز رسانی حدود اختیارات و تفویض مسئولیت ها و تعیین روابط میان کارکنان و واحد های مختلف مجموعه تحت سرپرستی به نحوی که تقسیم کار به درستی صورت پذیرد و عدالت اداری اجرا شود.
 • بررسی و اعلام نظر در رابطه با پیشنهادهای مربوط حوزه تحت سرپرستی و برنامه ریزی جهت اجرایی شدن هر چه سریعتر پیشنهاداهای مورد تائید
 • بررسی و تحلیل مشکلات و موارد پیش آمده با توجه به آمار و اطلاعات واقعی و تصمیم گیری بر اساس آن
 •  برگزاری جلسات دوره ای برای بررسی مشکلات موجود در سیستم و یافتن راهکار برای حل مشکلات
 •  برنامه ریزی جهت ارائه بهینه و عادلانه خدمات شهری در سطح شهر
 • برنامه ریزی جهت جهت تامین آرامستانهای مورد نیاز
 • برنامه ریزی و نظارت بر ایجاد و توسعه فضای سب
 • پیگیری مصوبات کمیسیون بررسی و تصویب طرح ها
 • تاثیر گذاری بر افراد و انگیزش ایشان به نحوی که از روی میل و اشتیاق برای دستیابی به هدف های مجموعه تلاش کنند
 • تحلیل، بررسی و پیشنهاد بودجه ، متمم و اصلاح آن در حوزه تحت سرپرستی
 • تنظیم و تدوین صورتجلسات
 • زمینه سازی در جهت مشارکت فکری کارکنان در تعریف اهداف عملیاتی، برنامه ها و راهکارهای اجرایی مجموعه تحت سرپرست
 • سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر اجرای برنامه های آموز شهروندی در حوزه خدمات شهری
 •  سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر اجرای برنامه های ارتقای مشارکت، حمایت و همکاری شهروندان در امور خدمات شهری
 •  سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر اجرای برنامه های کاهش تصدی گری و افزایش مشارکت بخش خصوصی در امور خدمات شهری
 •  سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر امور خدمات شهری
 •  سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر نظافت شهر اعم از جمع آوری و حمل ، پردازش و دفع بهینه پسماندهای شه
 •  شرکت و عضویت در ارکان سازمانهای خدماتی وابسته به شهرداری و مستند ماده 84 قاونونی شهرداری ها مرتبط با حوزه معاونت خدمات شهری
 • مشارکت با واحد های ذیربط در جهت تهیه آمار و اطلاعات واقعی، ارزیابی عملکرد بهبود روشها و تعالی سازمانی، اصلاحات ساختاری، نیاز سنجی آموزشی، ارزشیابی کارکنان تحت سرپرستی، ممیزی سیستم، نیازهای پژوهشی
 •  نظارت بر حسن انتظام امور مادیها و انهار و مسیلهای شهر و هماهنگی در جهت آماده سازی و استفاده بهینه از آنها
 •  نظارت بر حسن انتظام و گردش امور سازمانهای وابسته مربوط از لحاظ نیل به اهداف پیش بینی شده در اساس نامه آنها
 •  نظارت بر فعالیت های زیباسازی شهری
 •  نظارت برگردش امور کمیسیونهای ذیربط در امور اجرایی شهر از قبیل کمیسیون بند 20 ماده 55، کمیسیون ایمنی اماکن عمومی و ستادهای اجرایی خدمات شهری
 •  هماهنگی جلسات کمیسیون
 •  انجام سایر امور

موسی میرزائی

معاون خدمات شهری

اخبار معاونت خدمات شهری شهرداری

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ جلسه برنامه ریزی در خصوص فضاسازی سطح شهر در ایام ا… دهه فجر، خدمات سفر نوروز 1402 و قانون هوای پاک با حضور معاون خدمات شهری، مدیران مناطق و روسای سازمانهای شهرداری برگزار شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ جلسه برنامه ریزی در خصوص فضاسازی سطح شهر در ایام ا… دهه فجر، خدمات سفر

ادامه مطلب

جلسه دبیرخانه آسیب های اجتماعی با بررسی سه موضوع متکدیان، زباله گردی و نشاط اجتماعی با حضور معاون خدمات شهری، روسای سازمانهای مربوطه و مدیران ستادی شهرداری برگزار شد

جلسه دبیرخانه آسیب های اجتماعی با بررسی سه موضوع متکدیان، زباله گردی و نشاط اجتماعی با حضور معاون خدمات شهری، روسای سازمانهای مربوطه و مدیران

ادامه مطلب