EN

لیست پارکهای بیرجند

ردیف نام پارک آدرس 1 آزادی خیابان جمهوری اسلامی– نبش جمهوری اسلامی 2 2 وحدت حاشیه میدان قدس 3 ناز خیابان شهید مفتح حدفاصل مفتح

ادامه مطلب

هتل ها

هتل کوهستان بیرجند-بند امیرشاه-دهکده تفریحی برادران ذوالفقاری تلفن : 32249769 هتل جهانگردی بیرجند بیرجند-خیابان ارتش-روبروی بیمارستان ارتش تلفن :32222331 هتل مقدم بیرجند-خیابان جمهوری اسلامی-جنب پارک

ادامه مطلب

دانشگاه ها

دانشگاه بیرجند            آدرس: انتهای بلوار دانشگاه -پردیس دانشگاه بیرجند تلفن:51-32202049 دانشگاه علوم پزشکی   آدرس: خیابان غفاری    تلفن:32395000 دانشگاه آزاد اسلامی   

ادامه مطلب

بیمارستان های بیرجند

بیمارستان امام رضا(ع):  آدرس خیابان طالقانی-تلفن: 32226776 بیمارستان ولیعصر(عج): آدرس خیابان غفاری -تلفن: 9-32443000 بیمارستان تامین اجتماعی: آدرس خیابان پاسداران تلفن:32450900 بیمارستان بوعلی:آدرس خیابان ارتش

ادامه مطلب