EN

در دیدار رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری با خبرگزاری ایسنا مطرح شد/ تاکید بر تعامل شهرداری بیرجند و ایسنا برای برگزاری دوره ‌های آموزشی

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همراه با جمعی از همکاران به مناسبت 17

ادامه مطلب