EN

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری بیرجند: روزانه بطور متوسط در سال بیش از 400 تن آسفالت در کارخانه آسفالت شهرداری تولید می گردد

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری با اعلام این خبر افزود: استفاده از

ادامه مطلب