EN

در دیدار مدیر عامل سازمان همیاری شهرداریهای استان با شهردار و اعضاء شورای اسلامی شهر بیرجند مطرح شد: سرمایه گذاری های سازمان همیاری شهرداری های استان می بایست در راستای منافع شهروندان و به صورت متوازن در شهرهای استان باشد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری؛ شهردار بیرجند در دیدار مدیر عامل سازمان همیاری شهرداریهای استان با اعضاء شورای اسلامی شهر که

ادامه مطلب