EN

شهردار بیرجند در جلسه تجلیل از کاپیتان تیم والیبال بانوان کشور مطرح نمود: شهرداری به دنبال ایجاد روحیه نشاط در جامعه و شهروندان است و قطعا ورزش بهترین مسیر برای رسیدن به این امر می باشد .

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ شهردار بیرجند در جلسه دیدار و تجلیل از ورزشکار بیرجندی، مهسا کدخدا کاپیتان تیم ملی

ادامه مطلب