EN

شهردار بیرجند در بازدید از پایانه مسافربری در آستانه سال نو : امیدواریم مسافران نوروزی تصویری شایسته و زیبا از بیرجند داشته باشند

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ با توجه به نزدیک شدن ایام پایان سال و استقبال از بهار، مدیریت شهری زیرساخت

ادامه مطلب