EN

مهندس ایروانی فرماندار شهرستان نهبندان : دوراندیشی دقیق و بجای شهرداری بیرجند در تجهیز سازمان آتش نشانی، قابل تقدیر است

فرماندار شهرستان نهبندان از شهردار بیرجند و تیم مجهز، حرفه ای و متخصص سازمان آتش نشانی و حوزه غواصی شهرداری بیرجند قدردانی کرد. مهندس ایروانی

ادامه مطلب