EN

همایش روز ارتباطات و روابط عمومی با حضور مشاور وزیر و رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، استاندار و شهردار بیرجند

همایش پاسداشت روز ارتباطات و روابط عمومی با حضور مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، استاندار، شهردار بیرجند و روابط عمومی

ادامه مطلب