EN

آماده سازی مسیر راهپیمایی روز قدس توسط نیروهای خدوم شهرداری بیرجند

آماده سازي ميادين و خيابانهاي محل راهپيمايي يوم الله روز قدس توسط نيروهاي خدوم شهرداري بیرجند