EN

اجرای سازه فلزی سردرب بازار بیرجند

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری؛ شهردار بیرجند بااعلام این خبر اظهار داشت: احیاء هویت تاریخی بازار بیرجند با توجه به قدمت 300 ساله یکی از اولویت های شهرداری است که در این راستا بازسازی ورودی های بازار بیرجند به شکل سنتی با حفظ شان و قدمت بازار بیرجند در دستور کار شهرداری قرار گرفت.

شهردار بیرجند اذعان داشت: اجرای فاز اول شامل سردرب با زیربنای تقریبی 50 مترمربع و با برآورد تقریبی 7 میلیارد و 500 میلیون ریال در حال انجام می باشد که در حال حاضر اجرای سازه فلزی سردرب انجام شد.
به گفته وی در آینده نزدیک عملیات اجرایی نمای سنتی سردرب بازار نیز انجام خواهد شد.
دکتر بهترین با تاکید بر مشارکت مالکین مجاور طرح در زمان اجرای این پروژه خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه بازار در محدوده بافت تاریخی قرار دارد طرح های اجرایی بازار با نظارت اداره کل میراث فرهنگی در حال انجام می باشد.

شهردار بیرجند در پایان گفت: همچنین بازنگری طرح رواق های متصل به سردرب( مجاور مغازه های حاشیه میدان) به موازات نمای سنتی این سازه اجرایی خواهد شد.

default

default