EN

ادامه عملیات پیاده روسازی و موزاییک فرش بلوار شهید رجایی

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری؛ شهرداری بیرجند به منظور عبور و مرور عابرین و زیباسازی پیاده روها و توسعه هر چه بهتر پیاده روهای سطح شهر، اقدام به اجرای عملیات موزاییک فرش پیاده رو بلوار شهید رجایی تقاطع خیابان کارگران تا چهارراه جوادیه نموده است که متاسفانه به دلیل اصلاح شبکه آب مدتی اجرای عملیات موزاییک فرش معبر مذکور به تعویق افتاد لذا ضمن پوزش از شهروندان گرامی به استحضار می رساند اجرای عملیات موزاییک فرش طی روز های آینده مجددا آغاز می گردد و شهروندان منطقه مذکور علاوه بر اصلاح شبکه آب از موزاییک فرش استاندارد پیاده روها نیز بهره مند خواهند شد.