EN

بازدید شهردار و عضو شورای اسلامی شهر بیرجند از روند اجرای انتقال پروژه صنوف آلاینده

بازدید شهردار و عضو شورای اسلامی شهر بیرجند از روند اجرای انتقال پروژه صنوف آلاینده
(۲۱ آذرماه ۱۴۰۰)