EN

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ جلسه برنامه ریزی در خصوص فضاسازی سطح شهر در ایام ا… دهه فجر، خدمات سفر نوروز 1402 و قانون هوای پاک با حضور معاون خدمات شهری، مدیران مناطق و روسای سازمانهای شهرداری برگزار شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ جلسه برنامه ریزی در خصوص فضاسازی سطح شهر در ایام ا… دهه فجر، خدمات سفر نوروز 1402 و قانون هوای پاک با حضور معاون خدمات شهری، مدیران مناطق و روسای سازمانهای شهرداری برگزار شد.