EN

تاکید مدیران شهرداری براستفاده از پساب تصفیه شده فاضلاب جهت فضای سبز شهربیرجند

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ با عنایت به تاکید مدیریت شهری جلسه سیاست گذاری و بررسی مطالعات صورت پذیرفته در خصوص اجرایی نمودن استفاده از پساب جهت فضای سبز در سطح استان با حضور معاون خدمات شهری، رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز و مدیران و مشاورین مربوطه برگزار گردید.
معاون خدمات شهری شهرداری با اعلام این خبر اظهار داشت: کارگروه پساب پیرو دستور شهردار محترم در خصوص انجام مطالعات پایه ای و ارائه راهکارهای علمی ، اجرائی و عملیاتی نمودن آنها در راستای تامین پایدار و مدیریت منابع آبی موجود و در دسترس جهت نگهداری و توسعه فضای سبز شهر بیرجند با بهره گیری از اساتید متخصص ، ظرفیت های دانشگاهی و همچنین مشاورین ذی صلاح از ابتدای سال جاری تشکیل شد.
موسی میرزایی افزود: در این کارگروه، مدیریت بهینه منابع آبی موجود (طرح جداسازی آب شرب از آب خام فضای سبز)، طرح استحصال و جمع آوری روانآب ها و احداث مخزن ذخیره موقت، طرح بهره برداری از پساب تصفیه شده تصفیه خانه فاضلاب بیرجند ( بررسی مطالعات و اجرای خط انتقال ، مخزن ذخیره موقت ،تصفیه تکمیلی و شبکه توزیع و آبیاری)،امکان سنجی جمع آوری و بهره برداری از آب خاکستری و همچنین امکان سنجی طرح جمع آوری آب باران برای شستشوی مشاعات بررسی و پیگیری گردید.
وی در پایان گفت: سرانه فعلی فضای سبز شهری بیرجند 13 متر مربع به ازاء هر شهروند بوده که با اجرای این طرح ها در آینده با امعان نظر به بحران های آبی سرانه فضای سبز به بالاتر از میانگین استاندارد کشوری ارتقا خواهد یافت.
گفتنی است در این جلسه براستفاده از پساب تصفیه شده فاضلاب، جهت آبیاری فضای سبز شهر بیرجند طبق مقررات قانونی تاکید گردید.