EN

دیدار رئیس آزمایشگاه مکانیک خاک استان با شهردار بیرجند

دیدار رئیس آزمایشگاه مکانیک خاک استان با شهردار بیرجند در جهت شناسایی و ارایه راهکارهای مورد علاقه دو طرف