EN

دیدار صمیمی فرمانده پایگاه هوایی شهید حسینی با شهردار بیرجند

دیدار سرهنگ خلبان ستاد اميدرضا ظهوریان فرمانده پایگاه هوایی شهید حسینی و هیات همراه با دکتر بهترین شهردار بیرجند در جهت بررسی مسایل و مشکلات مجتمع نیروی هوایی
(۸ اسفندماه ۱۴۰۰)