EN

رفع نازیبایی های شهری در دستور کار معاونت خدمات شهری شهرداری بیرجند قرار گرفت

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ معاونت خدمات شهری شهرداری با تاکید بر رفع نازیبایی های شهر اظهار داشت: داشتن شهری زیبا و همگون حق مسلم شهروندان بوده و انعکاس فرهنگ و هویت شهروندان در طول حیات شهری است .
موسی میرزایی آلودگی های بصری را از جمله عوامل ایجاد هرج و مرج دیداری دانست و ادامه داد: آلودگی های بصری در نازیبایی نمای کلی شهر تاثیر گذار است و در این راستا یکی از مهمترین برنامه های حوزه معاونت خدمات شهری حذف زوائد بصری سیما و منظر شهری است که با رفع نازیبایی ها در مناطق آغاز شده است.
وی افزود: رنگ‌آمیزی، مبلمان شهری، تبلیغات محیطی، نصب المان‌های شهری، ساماندهی بلوار‌ها و میادین، معماری شهری و ارائه برنامه‌های علمی برای ارتقای کیفیت خیابان ها ، بهسازی اماکن مختلف ، استفاده از المان های مناسب در ورودی های شهر ، نورپردازی مناسب ، ساماندهی تابلوهای شهری و رفع نازیبایی های شهری در دستور کار حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری قرار دارد.
میرزایی در پایان خاطر نشان کرد: امید است با مشارکت شهروندان فهیم شهر بیرجند و دستگاههای اجرایی گامهای موثری در این زمینه برداشته شود.