EN

شهردار بیرجند: اقدامات شهرداری در راستای احقاق حقوق شهروندان است

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند ؛ دکتر مهدی بهترین در دیدار با رئیس و مدیران بیمارستان امام رضا(ع) اظهار داشت: تمام اقدامات شهرداری در راستای احقاق حقوق شهروندان می باشد که با عنایت به اعتبارات اندک دولتی، در صورت همکاری ادارات و نهادها در پرداخت مطالبات شهرداری، اثرات آن قطعا عاید شهروندان خواهد شد.
شهردار بیرجند با تاکید بر اهداف مشترک شهرداری با دانشگاه علوم پزشکی تصریح کرد: بیمارستان امام رضا(ع) یکی از قدیمی ترین مراکز درمانی در بیرجند و حتی استان می باشد که علاوه بر شهروندان بیرجندی بیماران سایر شهرها نیز از فضای بیمارستان استفاده می نمایند و شهرداری آمادگی همکاری و مشارکت را در این خصوص دارد.
رئیس بیمارستان امام رضا(ع) نیز در ادامه در خواست نمود شهرداری در حوزه خدمات شهری و فضاسازی با بیمارستان امام رضا (ع) همکاری نماید.
لازم به ذکر است در پایان شهردار بیرجند بر بهسازی، زیباسازی و آسفالت معابر تاکید نمود.