EN

معابر شهرک شهید مفتح آسفالت شد

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری بیرجند گفت:  خیابان های شهید یوسفی و شهید اربابی واقع در شهرک شهید مفتح  روکش آسفالت گردید.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند، مهندس مهدی حدیدی نژاد اظهار داشت: خیابان شهید یوسفی به متراژ4800 مترمربع و خیابان شهید اربابی  به متراژ 4300  متر مربع روکش آسفالت شد.
رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری  یادآور شد: روکش آسفالت معابر مذکور هزینه ای بالغ بر23 میلیارد ریال را به خود اختصاص داده است.
حدیدی نژاد هدف از اجرای این پروژه را تأمین رفاه و آسایش شهروندان، تسهیل در تردد وسایل نقلیه و ساماندهی و بهسازی معابر شهری عنوان کرد.