EN

هجدهمین جشن گلریزان کمک به آزادسازی زندانیان و محکومین مالی جرایم غیر عمد استان

هجدهمین جشن گلریزان کمک به آزادسازی زندانیان و محکومین مالی جرایم غیر عمد استان با حضور استاندار، شهردار، مدیران استانی و شهروندان بیرجندی در فرهنگسرای شهرداری بیرجند برگزار شد.