EN

کارگروه ویژه بررسی پروژه های عمرانی شهر بیرجند تشکیل شد

کارگروه ویژه بررسی پروژه های عمرانی شهر بیرجند با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، فرماندار ، شهردار، رئیس شورای اسلامی شهر و مدیر کل دفتر فنی استانداری تشکیل گردید.
لازم به ذکر است در این جلسه پیرامون رفع موانع و مشکلات پروژه های عمرانی شهر بیرجند مباحثی مطرح گردید.