EN

بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، فرماندار، شهردار و جمعی ازمدیران استانی از پروژه های پیش روی شهربیرجند

بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، فرماندار، شهردار و جمعی ازمدیران استانی از پروژه های پیش روی شهربیرجند