EN

بیستمین ملاقات مردمی دکتر جاوید شهردار بیرجند با حضور بیش از 25 نفر از شهروندان برگزار شد

بیستمین ملاقات مردمی دکتر جاوید شهردار بیرجند با حضور بیش از 25 نفر از شهروندان برگزار شد