EN

حضور دکتر جاوید شهردار بیرجند و جمعی از پرسنل شهرداری در مراسم گرامیداشت حماسه 9 دی

حضور دکتر جاوید شهردار بیرجند و جمعی از پرسنل شهرداری در مراسم گرامیداشت حماسه 9 دی