EN

شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند شب گذشته با حضور در پارکهای معتمد نژاد و بهجت در دوره های ترتیل و تفسیر قران کریم در ماه مبارک رمضان شرکت کردند

شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند شب گذشته با حضور در پارکهای معتمد نژاد و بهجت در دوره های ترتیل و تفسیر قران کریم در ماه مبارک رمضان شرکت کردند