EN

هفدهمین ملاقات مردمی دکتر جاوید شهردار بیرجند با حضور بیش از 30 نفر از شهروندان برگزار شد

هفدهمین ملاقات مردمی دکتر جاوید شهردار بیرجند با حضور بیش از 30 نفر از شهروندان برگزار شد