EN

اجرای پروژه پارکینگ طبقاتی منتظری در مدت 15 ماه

پروژه ی پارکینگ خیابان منتظری در محل منتظری 20 اجرا شد.

 

شهردار بیرجند با بیان این مطلب گفت: این پارکینگ با مساحت 3150 متر مربع گنجایش پارک 140 خودرو را دارد.

دکتر مدیح مدت انجام این پروژه را 15 ماه اعلام کرد و یادآور شد: مبلغ 11 میلیارد ریال جهت اجرای این پارکینگ هزینه شده است.

وی هدف از اجرای این پروژه را ساماندهی ترافیک و پارک وسایل نقلیه در محل و خدمات دهی به شهروندان و کسبه ی بازار دانست.