EN

استفاده از محلول های ارگانیک در مبارزه با آفات و علف های هرز توسط سازمان پارکها و فضای سبز

چندین سال است استفاده از علف کش ها و سموم در مبارزه با علف های هرز و آفات گیاهی به دلیل آلودگی هایی که در محیط  زیست ایجاد میکند کمتر مورد توجه قرار گرفته و استفاده از روشهای مکانیکی به عنوان ساده ترین و کم هزینه ترین راه مبارزه شناخته شده اند .

 

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز با اشاره به این موضوع گفت : سازمان پارکها و فضای سبز در تلاش است راه های موثر مبارزه با علف های هرز و آفات را شناسایی و به عنوان جایگزین روش های شیمیایی  به کار گیرد .

 مهندس انصاری عنوان کرد : یکی از روشهای مبارزه مکانیکی استفاده از محلول های ارگانیک ساده ای  است که در حذف علف های هرز موثر بوده است و این روش در نهالستان سازمان  مورد آزمایش قرار گرفته و نتیجه مطلوبی در برداشته است . استفاده از این محلول که شامل نمک ، سرکه و آب به نسبتهای مشخص می باشد در فضاهای سبز شهری نیز قابلیت اجرا دارد . وی اذغان کرد همچنین از محلول سیر و فلفل در دفع آفاتی چون شته و شپشک در سطح شهر استفاده شده  که نتایج آن نیز قابل قبول بوده است . وی گفت محلول سیر و فلفل به صورت تجاری به عنوان یک آفت کش ارگانیک تهیه و در بازار عرضه میگردد.

وی یادآوری کرد در اسپری کردن این محلول ها ی ارگانیک ، علاوه بر اینکه به گیاه اصلی آسیبی نمیرسد و خاک و منابع آبی آلوده نمی شوند ، نیروی انسانی و زمان کمتری صرف مبارزه با علف های هرز و آفات خواهد شد .

 مهندس انصاری با بیان اینکه پیش از این نیز استفاده از نوارهای زرد رنگ و تله های بیولوژیک در مبارزه با آفات بسیارموفق  بوده ، این اقدام را قدمی موثر در راستای مبارزه غیر شیمیایی با آفات و علف های هرز دانست .