EN

افزایش بودجه شهرداری بیرجند منتج به اجرای پروژه های عمرانی

شهردار بیرجند گفت: با وجود شرایط سخت مالی، اقدامات عمرانی شهرداری بیرجند افزایش داشته است.

مهندس محمد علی جاوید اظهار داشت: بودجه شهرداری در ۲ سال قبل ۶۰ میلیارد تومان بود که اگر ۱۰۰ درصد آن تحقق پیدا می‌کرد هزینه‌ها ی جاری شهرداری پرداخت می شد.

وی افزود: در حال حاضر این بودجه با کمک شورای اسلامی شهر بیرجند به ۱۳۰ میلیارد تومان رسیده که تفاوت بین این دو رقم دراقدامات عمرانی سطح شهر مشهود می باشد.

شهردار بیرجند یادآور شد: در طی مدت حضور در شهرداری بیرجند وصول مطالبات از طریق صدور پروانه دستگاه‌های اجرایی به طور جدی دنبال و پرداخت عوارض‌ نیز ساماندهی شد به گونه ای که اکنون به شکل سیستمی پرداخت می گردد.

جاوید با بیان اینکه در شرایط سختی شهرداری بیرجند را تحویل گرفتم افزود: اوج تحریم‌ها در همین زمان اعمال می‌شود و اعتبارات دولتی برای شهرداری‌ها به حداقل ممکن رسیده است.

وی با بیان اینکه برای افزایش بودجه شهرداری کمیته درآمدی نیز فعال شده است تصریح کرد: هنوز به ۶۰ درصد ظرفیت بودجه شهرداری بیرجند نرسیده‌ایم و در شرایط فعلی بودجه این شهر باید حداقل ۲۲۰ میلیارد تومان باشد.

شهردار بیرجند از به روز شدن معوقات و بدهی های گذشته شهرداری خبر داد و اذعان داشت: در حال حاضر حدود ۷۰ میلیارد تومان هزینه حقوق، مزایا و هزینه‌های جاری شهرداری است و در صورت بکارگیری ظرفیت کامل بودجه شهرداری می توان کارهای عمرانی بسیار بزرگی  انجام داد.