EN

بازدید شهردار بیرجند از باشگاه خلاقیت و پرورش هوش و استعداد خوارزمی

شهردار بیرجند به همراه معاون شهرسازی و معماری شهرداری از باشگاه خلاقیت و پرورش هوش و استعداد خوارزمی بازدید کردند.

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ؛ شهردار بیرجند در حاشیه این دیدار اظهار داشت: امروزه این حقیقت انکارناپذیر به اثبات رسیده که انسان در سنین کودکی فقط به توجه و مراقبت جسمانی نیاز ندارد، بلکه این توجه باید همه ابعاد وجودی او شامل رشد اجتماعی، عاطفی، شناختی و معنوی را در برگیرد و محیط زندگی برای آن بدین منظور آماده سازی شود که به این منظور شهرداری بیرجند در راستای ایجاد شهر دوستدار کودک آمادگی دارد زیر ساخت های لازم برای اجرای آن را ارائه دهد.

 مهندس محمد علی جاوید یادآور شد: دانستن سطح بهره ­مندی کودکان از هر یک از هوش­ های چندگانه یادگیری، کمک خواهد کرد تا مناسب­ترین شیوه­ ها برای افزایش سطح یادگیری وی شناسایی و به کار گرفته شود و نیز موجب تقویت سایر توانمندی های وی خواهد شد و از این طریق می­توان فهمید کودکان بیشتر در کدام حیطه استعداد و توانایی دارند.

وی  با اشاره به هوش های 9 گانه کودکان ادامه داد: تقویت هوش بین فردی، هوش موسیقیایی آوایی، هوش منطقی ریاضی، هوش زبانی و کلامی، هوش طبیعت گرا، هوش دیداری فضایی، هوش جنبشی حرکتی، هوش درون فردی و هوش هستی گرا از جمله 9 هوشی هستند که در بین افراد شناسایی شده است.

شهردار بیرجند با اشاره به نقش محوری کودکان در آینده یک شهر، توجه به پرورش استعداد های بالقوه آنان را مورد تاکید قرار داد و خاطر نشان کرد: شهر دوستدار کودک، شهری است که نیازهای کودکان را در کانون توجه قرار داده و تلاشی است در راستای توسعه، مناسب سازی و بسترسازی از منظر کالبدی و اجتماعی شهر برای فعالیت کودکان؛ تا آنها نیز مانند سایر شهروندان منطبق با نیازهایشان بتوانند در شهر زندگی کنند و زمینه ساز رشد و ارتقاء ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی (اعم از امنیت، نشاط و سلامت و…) کودکان گردد.

جاوید ضمن تاکید بر ایجاد ساختار های مناسب جهت ایجاد شهر دوستدار کودک تصریح کرد: شهرداری ایجاد زیرساخت ها و خرید تجهیزات مورد نیاز  جهت یک مرکز اجرایی تحت عنوان مجموعه خلاقیت و بازیکده در مقیاس شهری را با توجه به تصویب شورای اسلامی شهر در برنامه کاری قرار می دهد.

وی با اشاره به مباحث تفریحی و ایجاد بازیکده برای کودکان اذعان داشت: پس از ارائه طرح پیشنهادی در زمینه های مربوط به پسماند و ارتقاء فرهنگ شهروندی و با تصویب شورای اسلامی شهر بیرجند در این خصوص اقدام خواهیم نمود.