EN

باز طراحی میدان سردار سلیمانی با نگاه احترام به مقام شامخ سردار

جلسه ارزیابی و بررسی طرح پیشنهادی میدان سردار سلیمانی،  میدان شهدا  و پارک خطی احمدی روشن مهرشهر با حضور مشاورین  برگزار شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ؛ شهردار بیرجند با بیان اینکه نامگذاری میدان فرودگاه به نام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی مطالبه شهروندان، نظر شورای اسلامی شهر و شهرداری بوده است گفت: طرح میدان باید متناسب با المانی که در آن نصب خواهد شد ، باشد.

جاوید با بیان اینکه مکان المان در محل میدان خالی گذاشته می‌شود تا طرح المان مشخص شود اظهار کرد: طراحی میدان سردار سلیمانی می بایست با نگاه احترام به مقام شامخ سردار شهید و در نظر گرفتن میدان اصلی و ورودی شهر صورت پذیرد.  

در ادامه این جلسه پس از بحث و تبادل نظر و ارزیابی طرح میادین سردار سلیمانی و شهدا  مقرر گردید مشاورین نسبت به رفع ایرادات و همچنین بازنگری طرح های مذکور اقدام که پس از بررسی مجدد و جمع بندی در شورای اسلامی شهر،  ساماندهی میادین انجام گردد.

در پایان جلسه نیز طرح پارک خطی احمدی روشن مهر شهر و مطالعات انجام شده توسط مشاور ارائه گرديد كه پس از بحث و تبادل نظر حاضرين در جلسه مقرر گرديد، مشاور طرح  مذکور را مطابق با موضوعات مطروحه در جلسه بررسی مجدد نماید.