EN

برنامه راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری بیرجند تهیه و تدوین می شود

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری؛ شهردار بیرجند در جلسه هماهنگی آغاز اجرای تهیه و تدوین برنامه راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری که با حضور جمعی از اساتید دانشگاه بیرجند و مدیران شهرداری برگزارشد، گفت: برنامه ریزی از سطح بلند مدت تا کوتاه مدت به لحاظ تاثیری که بر ساماندهی فعالیتها، هزینه ها و افزایش بهره وری سازمان ایفا می کند؛ از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مهندس محمد علی جاوید از انعقاد قرارداد جهت تهیه برنامه راهبردی و عملیاتی شهر و شهرداری با دانشگاه بیرجند خبر داد و اظهار داشت: این قرارداد برابر دستورالعمل ابلاغی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و مصوبه شورای اسلامی شهر منعقد می شود.

وی اضافه کرد: یکی از مهم ترین نیازهای مدیریت شهری تدوین برنامه راهبردی است، به نحوی که بتواند در بخشی از مسایل روزمره شهر مورد استفاده قرار گیرد.

جاوید با اشاره به اینکه شهرداری ها می توانند نقش تاثیرگذاری در طراحی و تهیه طرح های راهبردی براساس عوامل هویت بخش منطقه داشته باشند؛ اظهار داشت: وجود این برنامه سبب توسعه شهرها خواهد شد.

به گفته شهردار بیرجند برنامه راهبردی توسعه شهر، پاسخی به نیاز مدیریت یکپارچه شهری در تدوین برنامه ای فراگیر است که بتواند در کنار برنامه های توسعه شهری مانند طرح های جامع و تفصیلی با رویکردی علمی به آینده توسعه شهر به شکلی هدفمند و با اتکا به مشارکت کلیه دستگاههای اجرایی بپردازد.

وی استفاده از نظرات شهروندان و نخبگان را در این راستا ضروری دانست و افزود:  برنامه ریزی راهبردی برای توسعه شهر می تواند زمینه مناسبی برای تحقق بخش مهمی از حقوق شهروندی در شهر باشد که همانا فرصت مشارکت شهروندان در تعیین جهت گیری موقعیت و هویت آینده شهر را فراهم می کند.

شهردار بیرجند با اشاره به اینکه این برنامه باید کاملا راهبردی و اجرایی باشد یادآور شد: تدوین برنامه راهبردی شهر بیرجند در راستای توسعه پایدار اجتماعی، اقتصادی و محیطی شهر بر اساس قابلیت ها و ظرفیت های موجود و همچنین نحوه مواجهه با چالش های آتی شهر از طریق تنظیم یک چارچوب راهبردی برای اتخاذ تصمیم درحوزه مدیریت شهری و بسترسازی برای تحقق مدیریت یکپارچه شهری است.

جاوید با اشاره به اینکه رویکرد برنامه ریزی راهبردی شهر، رویکرد آینده نگری و آینده سازی است تصریح نمود: تدوین چشم انداز براساس ظرفیت های بالقوه شهر و با توجه به مطالعات موضوعی شهر در بخش های مختلف برای شناسایی ظرفیت ها انجام می شود.

در ادامه این جلسه مدیر اجرایی این طرح ضمن تاکید بر استفاده از نقطه نظرات و خرد جمعی عنوان کرد: از ویژگی های ممتاز این دستورالعمل می توان به تهیه سند راهبردی توسعه شهر به صورت فرابخشی، ترسیم آینده شهر، اتصال رهنمودها و پیشنهادهای راهبردی اسناد توسعه شهری به نظام بودجه‌ریزی سالانه شهرداری از طریق تعریف پروژه‌های سرمایه‌ای و فعالیت‌های مستمر به تفکیک سال‌های برنامه در برنامه عملیاتی میان مدت و تعیین محل تأمین اعتبار آن‌ها اشاره کرد.

به گفته دکتر اسکندری قابلیت انعطاف پذیری عملیات با استفاده از امکان پایش و نظارت بر اجرا و بازنگری در برنامه‌ها با توجه به تغییر شرایط و نظم بخشی به فعالیت‌های شهرداری و ایجاد هماهنگی بین بخش‌های مختلف درون سازمانی شهرداری از دیگر ویژگی های عمده این دستورالعمل می باشد.

شایان ذکر است در ادامه این جلسه سایر اعضا به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.