EN

برپاشدن دو روز بازار در هفته خواسته مردم بیرجند

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بیرجند گفت: مردم بیرجند خواستار برپاشدن دو روز بازار در روزهای یکشنبه و چهارشنبه از سوی شهرداری شدند.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ حسن خسروی اظهار داشت: مردم به دلیل کاهش 10 تا 20 درصدی میوه و تره بار در چهارشنبه بازار درخواست برپایی دو روز بازار در روزهای یکشنبه و چهارشنبه را دارند که روز یکشنبه در بلوار بهشتی و روز چهارشنبه در بلوار مسافر برپا شود.

وی با بیان اینکه این طرح مدتی قبل به شورا ارائه شده و مورد موافقت قرار گرفته است، افزود: درصورت موافقت فرمانداری این طرح قابل اجرا خواهد بود اما هنوز پاسخی از سوی فرمانداری و کمیته انطباق مصوبات دریافت نشده است.

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی با بیان اینکه مسائلی هم از سوی برخی کسبه برای برپانشدن دو روزه روز بازار عنوان شده است، گفت:  متاسفانه در هفته های اخیر استقبال مردم از چهارشنبه بازار در بلوار مسافر هم چندان مناسب نبوده که باید چاره اندیشی شود.

خسروی خاطر نشان کرد: به دلیل تقاضای زیاد مردم، طرحی با موافقت شهردار به شورا ارائه شده تا این روزبازارها به مدت سه ماه به صورت آزمایشی در دو روز در هفته در این مکانها برپا شود تا بازخورد آن بررسی شود.

وی اضافه کرد: درصورت اجرا شدن این طرح علاوه بر استفاده بهتر مردم از این مکانها، سبب کاهش بار ترافیکی در اطراف این روزبازارها خواهد شد.