EN

برگزاری اولین دوره تخصصی غواصی در استان

اولین دوره غواصی در استان به صورت تخصصی در خصوص بندها و سدهای کوهستانی در حال برگزاری است.

 

مهندس میرزایی مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری بیرجند با بیان این خبر اظهار داشت :سازمان آتش نشانی شهرداری بیرجند در راستای آموزش تخصصی آتش نشانان، یک دوره کلاس آموزش غواصی برگزار می کند.

وی گفت:این دوره به مدت 5 روز  با حضور 18 نفر از آتش نشانان سازمانهای آتش نشانی شهرداری استان خراسان جنوبی  به میزبانی سازمان آتش نشانی شهرداری بیرجند  در کلاسهای تخصصی و عملی  در بندها با حضور استاد مجرب از مدرسه غواصی جزیره قشم در حال برگزاری است.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی هدف از این دوره را ارتقاء آموزشهای تخصصی مخصوص سدها و دریاچه های کوهستانی و پرورش استعدادهای غواص جدید عنوان کرد و گفت: آتش نشانان در دوره های عملی با غواصی در شب ، دید محدود و جستجوی در زیر آب آشنا می شوند .

وی تصریح کرد : این دوره کمک زیادی به غواصان در جهت جستجوی  فرد غرق شده در سدها و بندهای کوهستانی دارای آبهای کدر که غواصی در آن بسیار متفاوت با دریاست خواهد کرد و در پایان بعد از کسب مهارتها به آتش نشانان گواهینامه تخصصی اعطاء می گردد.