EN

برگزاری جلسه شناسایی فرصت های سرمایه گذاری

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند، جلسه شناسایی فرصت های سرمایه گذاری با هدف استفاده از ظرفیت های حمایتی استان برگزار شد.

مدیر حوزه سرمایه گذاری و مشارکت مردمی شهرداری بیرجند در این جلسه که در محل دفتر این مدیریت برگزار شد اظهار داشت: قدم اول در فرآیند جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، شناسایی طرح ها و فرصتهای دارای اولویت است.

مهندس نادر علوی خاطر نشان کرد: در این عرصه اطلاع رسانی،فرهنگ سازی، تبلیغات و بازاریابی برای فراهم نمودن زمینه مشارکت شهروندان و سرمایه گذاران برای جذب سرمایه های بخش خصوصی از اهمیت زیادی برخوردار است.