EN

بسته ی پیشنهادی شورای اسلامی شهر و شهرداری بیرجند جهت مالکین بافت فرسوده

بسته پیشنهادی جهت تشویق مالکین املاک واقع در محدوده های بازآفرینی شهری تصویب شد.

 شهردار بیرجند با بیان این مطلب گفت: در راستای کمک به موضوع بازآفرینی شهری، توسعه و رونق اقتصادی منطقه، رفع مشکلات شهروندان در بافت فرسوده شهری و تاریخی بیرجند و همچنین کمک به بهسازی بافت فرسوده، این بسته ی پیشنهادی به تصویب شورای محترم اسلامی شهر رسید.

دکتر مدیح افزود: ارائه ی سیستم های تشویقی به مالکین املاک واقع در محدوده های بازآفرینی شهری، نقش مهم و بسزایی در افزایش مشارکت مردم و تسریع در اجرای طرح های مصوب در بازآفرینی محدوده های شهری دارد.

وی اظهار داشت: معافیت از پرداخت عوارض نوسازی به مدت سه سال از تاریخ اتمام بنا که در پروانه ساختمان مشخص شده، معافیت کامل واحدهای مسکونی از پرداخت هزینه عوارض (تراکم، زیربنا، پیش آمدگی، ایمنی و حق مشرفیت) و هزینه های آماده سازی و معافیت پروانه­ی ساختمان های تجاری، اداری و صنعتی در محدوده های نیازمند بازآفرینی (خارج از راسته ها و بورس های مصوب) از پرداخت 50% عوارض از جمله موارد بسته ی پیشنهادی مصوب شورای اسلامی شهر و شهرداری بیرجند می باشند.

وی به واگذاری رایگان عرصه ی گذرهایی که در حین تجمیع، کارکرد خود را به طور کامل از دست می دهند به مالکین املاک تجمیعی و صدور پروانه ساختمانی بر اساس تجمیع فیزیکی پلاک ها و موکول نمودن تجمیع ثبتی به زمان درخواست پایان کار اشاره نمود.

وی با اشاره به معافیت عوارض برای تحقق پروژه های محرک توسعه نظیر پارکینگ طبقاتی، درمانی، خدماتی، میادین میوه و تره بار در محدوده و خارج از نوبت بررسی شدن این پروژه ها جهت تسریع در روند اخذ پروانه یادآور شد: عوارض حاصله از تغییر کاربری (ریالی و ملکی) املاک بالای 1000 متر مربع صرف تامین خدمات هفتگانه ( احداث و تملک) در محدوده خواهد شد.

دکتر مدیح از فراهم نمودن مکانیزم های تشویقی برای ساخت و سازهای با طرح مصوب در کمیته نمای شهری (پس از ایجاد کمیته در شهرداری) مصوب در نهاد بازآفرینی شهر خبر داد و عنوان کرد: پرونده هایی که در محدوده نیازمند بازآفرینی، درخواست پروانه تخریب و نوسازی می دهند جهت بررسی به دفتر خدمات نوسازی ارجاع می شوند.

وی در پایان به اعطای معرفی نامه ی وام های نوسازی به بانک ها از طریق دفاتر خدمات نوسازی اشاره کرد.