EN

تشکیل جلسه اضطراری مدیریت بحران

جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری بیرجند به ریاست شهردار و اعضای ستاد در دفتر شهردار تشکیل شد.

 دکتر مدیح شهردار بیرجند با تاکید دوباره بر آماده باش بودن کامل نیروها اظهار داشت: در بازدید میدانی که از رودخانه 14 به طرف انتهای خیابان بهمن ، داشته خوشبختانه مسیر آب باز می باشد .

وی تصریح کرد:لیستی از دیوارهای خطر ساز سطح شهر توسط مناطق دو گانه آماده و به استحضار دادستان محترم برسد که پس از دستورات لازم نسبت به تخریب انها اقدام تا خطری همشریان عزیز را تهدید نکند.

شهردار بیرجند  با اعلام اینکه شب گذشته 150 نفر از پرسنل شهرداری در محل کارشان مستقر بودند اظهار داشت: 3 مورد افتادگی درخت گزارش شده که نسبت به جمع آوری آن اقدام شد .

وی با اشاره به اینکه در برف اخیر 7 مورد از  درختانی که دوچار انحراف شده بودند نسبت به اصلاح آن اقدام شده  یادآور شد: حرص عمده درختان که با شبکه برق ارتباط داشتند انجام شده است

دکتر مدیح خاطر نشان کرد:با اداره برق شهرستان مکاتبه شده تا نسبت به اصلاح شبکه برق به صورت زمینی مخصوصا در خیابانهای معلم و غفاری اقدام نمایند تا شاهد حوادث و قطع برق همشریان نباشیم.