EN

تصویب طرح جامع مدیریت پسماند شهرستان بیرجند

با توجه به اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ محیط زیست کشور از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آنها و به استناد ماده 4 آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها و لزوم تهیه طرح جامع مدیریت پسماند، عملاً تنها مرکز استان در کشور بودیم که فاقد طرح جامع بوده و طبیعتاً از مزایای آن نیز بهره مند نبودیم.

شهردار بیرجند با اشاره به اینکه با پیگیری های به عمل آمده در سال 98 به لحاظ اهمیت موضوع، تکمیل و بروز رسانی این طرح در دستور کار شهرداری قرار گرفت اظهار داشت: با انتخاب  مشاور ذیصلاح و اخذ استعلامات لازم از 14 دستگاه اجرایی و سازمان مرتبط، اطلاعات مورد نیاز دریافت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

محمد علی جاوید اذعان داشت: پس از تهیه نقشه های لازم توسط مشاور، نقشه طرح توسط تیم تهیه کننده طرح شامل کارشناسان حوزه خدمات شهری و مدیریت پسماند در طرح گنجانده شد و با تکمیل بخشهای مطالعاتی و تحلیلی و همچنین ارائه برنامه های آموزشی و عملیاتی در بازه های کوتاه مدت و بلند مدت، بر اساس مقررات بالا دستی و شیوه نامه های ابلاغی، طرح اولیه به دبیرخانه کارگروه مدیریت پسماند ارسال شد و ادارات ذیربط و صاحب نظر در تصویب طرح، نظرات اصلاحی خود را ارائه نمودند.

وی خاطر نشان کرد: در همین راستا با توجه به گستردگی حوزه عملیاتی شرکت آب منطقه ای استان، این شرکت با زمان بیشتری طرح را مورد بازبینی قرار دادند و  در نهایت در بازدیدی که با حضور مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان، بازرس کل سازمان بازرسی استان و کارشناسان مرتبط از سایت پسماند شهرداری برگزار گردید به صورت میدانی مشکلات و راهکارهای عملیاتی ارائه و مورد بررسی قرار گرفت.

شهردار بیرجند اضافه کرد: با انجام اصلاحات و نقطه نظرات ادارات مربوطه، طرح جامع مدیریت پسماند شهرستان های بیرجند، خوسف و شهر مود با مدیریت شهرداری بیرجند که حقیقتاً نقشه راه و چشم انداز 20 ساله برنامه مدیریت پسماند مرکز استان و شهرها و روستاهای واقع در پهنه بندی می باشد در کارگروه مدیریت پسماند شهرستان و متعاقباً در کارگروه مدیریت پسماند استان مطرح و مورد تأیید و تصویب قرار گرفت.

جاوید ابراز امیدواری کرد در آینده ای نه چندان دور شاهد تحول در حوزه مدیریت پسماند شهر بیرجند خواهیم بود.