EN

تلاش برای نگهداری فضای سبز شهری نجات هزاران اصله درخت از مرگ

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری گفت: با تلاش همکاران در مجموعه سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، هزاران اصله درخت از مرگ نجات یافته و حفظ شده اند.

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ مهندس امیر ابراهیم زاده اظهار داشت: در بسیاری از کلانشهرها وقتی درخت، درختچه یا نهالی از لحاظ حمله آفات به مرحله ای می رسد که 60 تا 70 درصد درخت از بین می رود درخت ها را قطع و جمع آوری می کنند تا از بروز حساسیت بین شهروندان جلوگیری گردد اما با توجه به حساسیت پرسنل این سازمان نسبت به حفظ و نگهداری درختان، اقداماتی برای مبارزه  با آفات روی درختهای آسیب دیده انجام شد که به تبع آن طی سالیان اخیر هزاران اصله درخت از مرگ نجات یافته و حفظ شدند و روند حفظ، مراقبت و رسیدگی به فضای سبز و درختان موجود در سطح شهر همچنان ادامه دارد.

وی افزود: طی سنوات گذشته در برخی از خیابانهای سطح شهر که درختان قدیمی موجود می باشد و خاک مجاور درختان به دلیل تراکم زیاد، نفوذپذیری مناسب برای رسیدن آب و هوا به محدوده ریشه نداشته، تعداد 1000 چاهک زهکش عمودی در حوالی ریشه درختان حفر شده است.

وی هدف از انجام این کار را هوادهی ریشه، تغذیه درخت و نفوذ بهتر آب آبیاری به محدوده ریشه دانست.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری با اشاره به اقدامات انجام شده برای منظم کردن مدار آبیاری درختان سطح شهر عنوان کرد: سه شیفت کردن تانکرهای آبیاری شهرداری، استفاده از بخش خصوصی، افزایش ساعت کارکرد چاهها و تشتک زنی در محدوده سایه انداز درخت از جمله این اقدامات می باشد.

ابراهیم زاده خاطر نشان کرد: ضعف درختان به دلیل کمبود بارندگی ها باعث می شود تا بیماری ها و آفت ها به راحتی به درختان حمله کنند که در این راستا تقویت درختان و فضای سبز از طریق کوددهی (محلول پاشی روی برگ ها و کوددهی از طریق خاک پای درخت) در دستور کار سازمان سیما، منظر و فضای سبز قرار دارد.

وی با اشاره به روشهای مختلف مبارزه با آفات و بیماریهای موجود یادآور شد: مبارزه بیولوژیک در گذشته و حال انجام می شده تا حتی الامکان از سموم شیمیایی برای حفظ طبیعت از مضرات آن، کمتر استفاده گردد.

وی ادامه داد: ساخت تله های نوری و قرار دادن آنها در بین درختان آفت زده از نمونه های مبارزه بیولوژیک می باشد که این تله ها باعث جذب آفات و حشرات مضر شده و قدرت آسیب رساندن به فضای سبز را کاهش می دهد.

ابراهیم زاده اذعان داشت: راه دیگر مبارزه با آفات، مبارزه شیمیایی می باشد و توسط سموم مختلفی که برای چگونگی مصرف آنها با متخصصین مربوطه دانشگاهی و جهاد کشاورزی همفکری شده انجام می شود.